Atık su bertaraf hizmetleri kent yaşamı için en önemli hizmetlerin başında gelir. Atık sular, kullanım sonrası kirli su anlamındadır. Altyapı sistemlerinin olmadığı alanlarda çok sık atık su bertaraf hizmetleri verildiği görülmektedir. Atık su bertaraf hizmetleri yerel yönetimler tarafından verildiği gibi özel firmalar tarafından da verilmektedir. Yerleşim alanlarının dışında, kırsal kesimlerde kanalizasyon sistemlerinin olmadığı alanlarda fosseptik çukurları yer alır.

Bu çukurların boşaltılması ve temizlenmesi işlemi ya belediyeler tarafında ya da özel firmalarca hallolur. Atık su bertaraf hizmetleri verilirken en çok kullanılan araç vidanjörlerdir. Vidanjörler yüksek emme gücüne sahip teknolojik ekipmanlardır. Ayrıca emme ve itme gücü ile sorun çözer. Sanayi bölgelerinde üretim sonucu meydana gelen atıkların taşınmasında yardımcı olur. Kırsal alanlardaki atık suların taşınmasında kullanılan araç vidanjör’ dür.

Atık su bertaraf hizmetleri insan ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Atık suların uzun süre beklemesinde hastalıklar ortaya çıkar. Kimyasal atık suların bekletilmesi ve taşınmaması çevresel sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Bu yüzden çevre ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bekletilen kullanılmış sular yaz aylarında sineklerin yaşaması ve çoğalması için uygun ortam oluşur. Uzun süre kalan atıklar kötü kokulara ve metan gazının birikmesine neden olur. Sağlıklı ve rahat bir çevre için atık suların zamanında toplanıp taşınması gereklidir. Çünkü taşınan alanlar genellikle arıtma tesislerinin olduğu alanlardır. Burada arıtılan sular çevresel zararlara yol açmayacak şekilde işlemden geçer. Bunun için yerel yönetimlerin çalışmaları olduğu gibi özel sektöründe bu alanda hizmet verdiği görülmektedir.

Atık su Bertarafı

Atık Su Taşınması Ne ile Yapılır?

Atık sular genellikle vidanjör ile arıtma tesislerine taşınır. Vidanjör emme ve itme gücüne sahip güçlü ekipmanlardır. Bir kuyuda ya da bir depoda taşınacak atıklar vidanjörün emme hortumu ile deposuna alınarak olur. Emme gücüne değişik model ve türleri vardır. Teknolojik araçlar olduğu için eğitim almış operatörler tarafından olur.

Atık su bertaraf hizmetleri veren kurumların demirbaş araçları arasında yer alır. Sadece atık su alanında değil, aynı zamanda tıkanan kanalları açmak için kullanılan araçtır. Aşırı yağışlarda, su baskınlarına en çok ihtiyaç hissedilen araç vidanjör’ dür. Su basan bodrum katları ve zemin katlar profesyonel vidanjör hizmeti ile temiz olur.

Atık su Bertarafı Hizmeti

 

Sağlıklı Bir Çevre İçin Atıkların Taşınıp Temizlenmesi

Atıkların tümü çevre ve insan sağlığı için zararlıdır. Bunun için zamanında, gerekli şartlar yerine getirilerek taşınmaları çok önemlidir. Atıklar ister katı olsun ister sıvı atık olsun hepsi zararlıdır. Çevreye zarar verirler. Arıtma tesisleri bu atıkları işlemden geçirerek zararsız hale getirilir. Bundan dolayı sistemde önemli olan atıkları yerinde alıp ideal şartlarda arıtma tesislerine ulaştırmaktır. Bunun belli standartları vardır. Çevresel etkenleri göz önünde belli kurallar içinde taşıma işlemi gerçek olur. Taşıma işlemi sırasında herhangi bir sızıntıya sebep vermemek için ciddi önlemler alınarak taşınır. bu atıklar eğer kimyasal atıklar ise hassasiyet en üst seviyede olmalıdır. Tüm bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için uzman kuruluşlardan ve firmalardan hizmet alınmalıdır. Yetersiz ekip ve ekipmanlara sahip olmayan firmalardan alınan hizmetler büyük zararlara neden olur.

Bu hizmetleri veren firmalar artık günümüzde kurumsallaşmayı başarmış marka firmalardan tarafından verilmektedir. Hizmet satın alınırken bu süreçlerin bütünü göz önüne alınarak firma seçimi yapılmalıdır. Seçimde çok titiz davranılmalıdır. Firma seçiminde yapılan bir hata insan ve çevre sağlığı açısından telafi edilemeyen zararlara yol açar.