Pimaş açma, altyapılara döşenen şebekeleri taşıyan dayanıklı ve elastiki borulardır. Yeraltı şebekelerinin çoğu pimaş borularla yapılmaktadır. Sadece yeraltı değil ev, işyeri ve sanayi kuruluşlarının tüm şebekeleri pimaşlar ile yapılır. Duvar içi ve yeraltına döşenen borular genellikle pimaş borulardır. Çünkü sık kullanılan şebekelerde zamanla tıkanmalar meydana gelir. Pimaş açma işlemleri artık çok kolaydır. Eskiden kırılarak arızalar tespit edilirken günümüzden teknik araçlarla pimaş açma işlemi yapılmaktadır.

Pimaş açma işlemi yapıldıktan sonra borular işlevselliğine tekrar kavuşur. Pimaşların kullanım ömürleri son derece uzundur. Bu özelliklerinden dolayı altyapı sistemlerinin tamamına yakını bu borulardan oluşur. Adeta altyapı sisteminin kılcal damarları bu borulardır. Pimaş açma çok basit bir işlemle çözülür. Gerekli ekipmanlara sahip mesleki tecrübe sahibi firmalar rahatlıkla pimaş açma işlemini yapabilirler.

Pimaş Açma

 

Pimaş Açma İşleminde Arıza Tespiti

Pimaş açma işleminden önce en önemli süreç arızanın tespit sürecidir. Şebeke arızalarında, arıza tespiti arıza onarımından daha zor bir iştir. Kanalizasyon Arıza tespit edildikten sonra gerekli müdahale daha kolay hale gelir. Günümüzde arıza tespitleri artık teknik araçlarla yapılmaktadır. İnsan hatalarını en aza indiren bu araçlar fazladan kırma ve tamir işlemleri çıkarmadan arıza tespiti yapabilmektedir. Bu yüzden Pimaş arıza tespitinden sonra kolaylık olur.

Pimaş borularının tıkanması çoğunlukla katı atıklardan meydana gelmektedir. Katı atıklardan sonra en önemli neden atık yağlardır. Boru içinde zamanla biriken atık yağlar borunun çeperine tutunarak zamanla kalınlığını artırır. Bu da zamanla tıkanmaya neden olur. Bu işlemde borunun iç çeperi uygun yardımcı kimyasallarla temizlenir ve eski haline getirir. Her ne kadar kolay bir işlem gibi görünse de, arıza tespiti ve pimaş açma yeterli mesleki tecrübe gerektirir.  Arıza tespiti kameralı kılavuzlarla kolaylıkla yapılır. Ama kamera kullanımı ve diğer işlemler sırasında kesinlikle tecrübe gerekir.

Pimaş Açma

 

Sıhhi Tesisat Sektöründe Teknolojik Araçların Kullanımı

Pimaş açma işlerini yapan firmalar sıhhi tesisat alanına girmektedir. İnşaat sektörünün alt dalı olarak sıhhi tesisat sektörü hızla büyümektedir. Yoğun kentleşme ile birlikte altyapı sorunlarının sık yaşanması bu sektördeki firmaların sayısını artırmıştır. Firmalar araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri takip ederek büyümeyi başarmışlardır. Kameralı arıza tespit araçları işlerin daha kolay ve daha ekonomik oranda yapılmasını sağlarken, insan hatalarından kaynaklanan zararları da en aza indirmiştir. Kırmadan pimaş açmak artık daha kolay hale gelmiştir. Bu hizmetleri veren firmalar sektörde marka haline gelmeye başlamıştır.

Tıkalı boruların ortaya çıkardığı sorunlar ertelenebilir sorunlar değildir. Anında çözülmesi gereken sorunlardır. Bu acil çözüm getirilmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Bunun için teknik araç ve gereçlerin kullanımı son derece önemlidir. Eski yöntemlerle sorunu çözmek hem çok maliyetli hem de çok zaman gerektirir. Bu sorunları yaşamamak için sektörde yeterli ekip ve ekipmanları çalışan firmalardan hizmet satın almak gerekir.

Ehliyetli, kayıt dışı çalışan firmalardan alınan hizmetler kısa zaman sonra sorunun tekrarlanmasına sebep olur. Firma seçimi çok önemlidir. Şebeke sorunlarının hiçbiri önemsiz sorun değildir. Ertelendiği zaman kamusal bir sorun haline gelir. Tıkalı bir boruya zamanında müdahale edilmezse yakın çevreye de zarar verir. Evde tıkanan bir boru alt katlara maddi hasarlara neden olur. Şebekeler birbirine bağlı kılcal damarlar gibi döşenen sistemlerdir. Bir yerdeki arıza diğer yerlerde de baş gösterir. Dolayısıyla sorun meydana geldiği an çözülmesi gereklidir. Pimaş açma, arıza tespiti ile başlar, gerekli ekipman kullanılarak kısa sürede çözülebilen bir sorundur. Burada önemli olan ehliyetli firmalardan hizmet satın almaktır. Çünkü açma işlemi gerektiği gibi yapılmazsa, borunun çeperi yeterli temizlenip gider yolu açılmazsa kısa zamanda çeper kalınlaşmaya başlayarak sorunun tekrarlanmasına neden olur. Bu yüzden bu iki kat fazla maliyet ve zaman kaybı demektir.