Vidanjör İmalatı; teknolojiyi en iyi takip eden sektörlerin başında altyapı araç ve gereçleri gelmektedir. Her gün yenilenen araç parkları ve teknik ekipmanlar teknolojinin gelişimine göre değişiklik gösterir. Vidanjörler artık ülkemizde de dünya standartları ölçüsünde yapılmaktadır. Vidanjörler son derece teknolojik araçlardır.

Her yıl değişen ve teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan araçların başında gelir. Vidanjör imalatı, sadece basit bir imalat alanı değildir. Uzun yıllar ar-ge çalışmalarından elde edilen veriler ile ya yeni baştan vidanjör imalatı yapılır, ya da daha önce yapılmış vidanjörler modifiye edilir. Bu imalat sektöründe önemli olan teknik araçlar ve gereçlerde maksimum faydayı elde etmektir. Bu işlemler artık Türkiye’de başlı başına bir sektör halini almıştır. Vidanjör imalatı yapan firmalar uzun ar-ge çalışmaları sonucunda teknik araçlar üretebilme kabiliyetine sahip olmuştur. Bu işlemlerin en vazgeçilmez ekipmanlarından biridir. Bu yüzden teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, gelişen teknolojiye uyum sağlayan araçlar imal etmek son derece önemlidir.

Vidanjör İmalatı

Vidanjör İmalatının Ulusal Ekonomiye Katkıları

Teknik araç ve gereçleri imal etmek son derece masraflı ve pahalı bir iştir. Ülkemizde imalatı başlamadan önce bütün teknik araçlar ve gereçler ithal edilirdi; bu ülke ekonomisine ağır yük getirirken çok az katma değer sağlardı.

Özel sektörün bu alandaki gayreti olumlu sonuçlar vermiş, ve vidanjör imalatı artık ülkemizde yapılır hale gelmiştir. Aynı zamanda Vidanjör imalatı kendi içinde birçok sektör ile bağlantılıdır. Bunun yanı sıra bu ilişki diğer sektörleri de canlı tutmuş ve imalat sektörünün gelişimi hızlandırmıştır.  Altyapı araç ve gereçlerin imalatında ülkemizde son yıllarda marka firmalar ortaya çıkmıştır. Yılların birikimi ve özel firmaların üstün gayretleri sonucunda söz sahibi üretici ülke konumuna gelmiştir. 

Vidanjör İmalatı

İhtiyaca Göre Vidanjör İmalatı

Üretim tecrübesi ve birikimi artık kullanım amacına uygun değişik modellerde  yapılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bu işlemleri yapan firmalar artık kendi içlerinde branşlaşmaya gidecek kadar imalatta profesyonelleşmiştir.  Belli çapta emiş gücüne sahip vidanjörleri bir grup firma üretirken, belli bir güçten fazlasını diğer firma üretmektedir. Bu da sektörün kendi içinde uzmanlaşmaya gitmesinin göstergesidir. 

Kanal açmak için gerekli olan bu işlemlerle birlikte taşıma işlemlerinde kullanılan ve taşınan materyalin özelliğine göre ihtiyaç duyulan vidanjör imalatı çok farklıdır. Aynı zamanda imalat sektörü bu farklılıkları sınıflandırarak tercihlerine ve kabiliyetlerine göre imalat yapmaya yönelmişlerdir.  Tıkanan borular ve kanalların açılması için ilk müracaat edilen teknik araç vidanjör dür.  Aşırı yağışlardan sonra tıkanan logar açma hizmeti vidanjör ile olmaktadır.

Yerel yönetimlerin araç parklarında en fazla bulunan teknik araç vidanjör aracıdır. Sadece tıkalı ve arızalı boruların ve kanalların açılması için kullanılmazlar. Atık taşımların tamamı vidanjör ile yapılmaktadır. Taşınacak atıkların yapısına göre ihtiyaç duyulan vidanjör kullanılır. Vidanjörler basit anlamda emiş ve itiş gücüne göre sınıflandırılır. Bu özelliklerinin yanı sıra taşıma kapasiteleri de vardır. Aynı zamanda katıya yakın atıkların taşınması ile sıvı yada sıvıya yakın atıkların taşınmasında ihtiyaç duyulacak vidanjör farklı olabilir. İşin şekline göre modelleri kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji aletler ya da parçalar vidanjörlere uyarlanarak daha verimli kullanılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda İmalat sektöründe hizmet veren firmalar bu gelişimi titizlikle takip ederek  teknolojik gelişimin gerisinde kalmamaya özen göstermektedir.  Bunun yanı sıra Gelişimi en hızlı olan imalat sektörüdür.